ZADARMO

Pondelky a Stredy

Len u nás si v BB zahráte VR zadarmo!

 • Časová jednotka má 20 minút
 • Každý hráč si môže na deň zarezervovať len jeden termín
 • Podvodná rezervácia na iné meno bude postihovaná
 • V neobsadených termínoch alebo ak sa hráč s rezerváciou opozdí viac ako o 10 minút bude prítomným umožnené využiť termín s round-robin striedaním
 • Bar Code Cafe si vyhradzuje možnosť rušenia aj už zabookovaných “free” termínov z prevádzkových dôvodov

PLATENÁ

BEZ TLAČENKY

…a stále najlacnejšie v BB

 • Časová jednotka má 30 minút a stojí 5 Eur
 • Pripravované členské programy prinesú zľavy
 • Jeden hráč može hrať osamote alebo v teame bez obmedzenia
 • Na hráča s rezerváciou sa čaká 10 minút kým jeho slot prepadne
 • Rušenie rezervácie neskôr ako 1h pred termínom sa započítava ako “no show” counter
 • Ak hráčov no show counter dosiahne 3 v 6 po sebe nasledujúcich mesiacoch, sú dve možnosti:
  • Môže uhradiť svoje No-show termíny čím sa jeho counter vynuluje
  • Bude jeho account zablokovaný po obdobie 6 mesiacov

REZERVÁCIA

Najbližšie Free termíny

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2021
2022
2023
2024
M
T
W
T
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbližšie Platené termíny

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2021
2022
2023
2024
M
T
W
T
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31